Yazı Kategorileri

  * Edebiyat
  * Şiirler
  * Öyküler/Hikayeler
  * Dünyada İlkler
  * Makaleler
  * İlginç Bilgiler
  * Denemeler
  * Deyimler Sözlüğü
  * Atasözleri Sözlüğü
  * Türkçe Dilbilgisi
  * Kompozisyon Örnekleri
  * Bilmeceler
  * Kısa Mesajlar
  * Ninniler
  * Maniler
  * Fıkralar
  * Çeşitli
  * Fen ve Teknoloji Dersi
  * Egitim Üzerine
  * Sosyal Bilgiler
  * Karma
  * Belirli Günler ve Haftalar
  * Ölçme Değerlendirme
  * Hadisler
  * Türkü Hikayeleri
  * Türkü Sözleri
  * Kitap Özetleri
  * İlköğ. 100 Temel Eser
  * Ortaöğ. 100 Temel Eser
  * Tiyatro ve Skeçler
  * Divan Edebiyatı
  * Tanzimat Edebiyatı
  * Servet-i Fünun Edebiyatı
  * Fecr-i Ati Edebiyatı
  * Milli Edebiyat Dönemi
  * Cum. Dönemi Türk Edeb.
  * Türk Halk Edebiyatı
  * İslam Öncesi Türk Edb.
  * Anlam Bilgisi
  * Osmanlı Padişahları
  * Zeka Soruları
  * Matematik Test Soruları
  * Osmanlı Dönemi Olayları
  * ÖSS Soruları
  * Biyografiler & Yazarlar
  * Türkçe Test Soruları
  * Sosyal Blgiler Testleri
  * Fen Teknoloji Testleri
  * Çocuk Masalları
 

 Dosya Kategorileri

  * Test Soruları
  * Görüntülü Materyaller
  * Türkçe
  * Matematik
  * İngilizce
  * Fen ve Teknoloji
  * Sosyal Bilgiler
  * Teknoloji ve Tasarım
  * Ders Notları
  * Dilekçe Örnekleri
  * Etkinlik Örnekleri
  * Egzersiz Planları
  * Hazır Formlar
  * İlk Okuma
  * Kitap Özetleri
  * Kutlama ve Programlar
  * ÖSS Dökümanları
  * SBS Dökümanları
  * Projeler
  * Rehberlik Materyalleri
  * Performans Görevleri
  * Zümre Tutanakları
  * E-Kitap
  * Soru Bankaları
  * Sosyal Kulüpler
  * Sunumlar-Slaytlar
  * OGYE Çalışmaları
  * Tiyatrolar ve Piyesler
  * Toplantı Tutanakları
  * Yıllık Planlar
  * Yönetmelikler
  * Diger
  * Bilg Programları
 
ÖSS DİLBİLGİSİ KARMA (ORTAK ALAN)
  ÖSS DİLBİLGİSİ KARMA (ORTAK ALAN)
  1-Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın
Yürü aslanım! Fetih hazırlığı başlasın
Yürü hala ne diye kendinle savaştasın

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Durum eki almış birden çok isim
B) İkileme biçiminde durum zarfı
C) Belirtisiz isim tamlaması
D) Hem yapım hem çekim eki almış sözcük
E) Belirtili isim tamlaması


2-"İnsan yaşlandıkça doğum günü pastası fener alayına benzer."

cümlesinin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem
B) Zarf tümleci - özne - dolaylı tümleç - yüklem
C) Özne - yüklem
D) Zarf tümleci - özne - yüklem
E) Zarf tümleci - yüklem


3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ortak bir ad tamlaması vardır?
A) Şiirlerinde hayale ve sonsuzluk duygusuna ağırlık vermiştir.
B) Her insanın hayalleri ve gelecekle ilgili umutları var¬dır.
C) İnsan, bu evrendeki yerini iyi bilmelidir.
D) Şiirlerinde hiçbir zaman anlam ve sesi ayrı düşünme¬miştir.
E) Şiir tek kişi için olduğu kadar toplum için de bir ge¬reksinimdi


4-Şu boğaz harbi nedir, var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtili ad tamlaması
B) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması
C) Belirtisiz ad tamlaması
D) Tamlananı birden çok olan ad tamlaması
E) Tamlananı düşmüş ad tamlaması


5-Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki almış bir ad yoktur?
A) Bütün kitapları, bu kutucuğa yerleştirecektim.
B) Kapının önünde bizi bekleyen kediciği kucakladım.
C) Bu evdeki her odacıkta küçük bir yatak vardı.
D) Oğlunun minicik adımları ona inanılmaz gibi gelmişti.
E) Şu tepeciğin ardında büyük bir çiftlik var.


6-Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlaması yoktur?
A) Çardak altları bitti, bitti üzümün tadı
B) Günler günü vefasız leyleklerin akını
C) Dalgalar bulutlardan inmiyor bu denizde
D) Her nefeste inanırım, gücünün büyüklüğüne
E) Kızılay bahçesine gidilir sabahları


7- Tamlayanı kişi zamiri olan ad tamlamalarında, tamlanan eki düşebilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
A) Artık bunların sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum.
B) Bizim hedefimiz, daha ileri bir teknoloji oluşturmaktır.
C) Bu alarmdan bir tane de sizin eve gerekiyor.
D) Bu konuda senin görüşlerinden de yararlanacağız.
E) Burada olduğumuzdan onun haberi yok.


8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur?
A) Grubun en yaşlı üyesine plaket verildi.
B) Bizim takım bu yıl şampiyon olacak.
C) Kırmızı güllerden bir demet yaptırmıştı.
D) Çocukların hazırladığı oyun çok beğenildi.
E) Bu konu, üst kurulda da ele alınacak.


9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Liseye kadar çok akıllı bir öğrenci sayılırdım.
B) Kocaman binanın yıkılışını hayretle seyretmiştik.
C) Dili kullanma konusunda dikkatli olmalıyız.
D) Rahatsız edilirse bu oyuncunun hata yapma şansı yüksektir.
E) Yolumun üzerinde her zaman rastladığım bir di¬lenci vardı.


10- I. Yorgunluğunu atabilmek için biraz dinleniyor.
II. Uzun bir konuşmayla olayın sebeplerini özetledi.
III. Bilgisayar aldığından beri odasından dışarı çıkmadı.
IV, Zamanı olmadığı için ev işleriyle yeterince ilgilenemiyormuş.
V. Şüphesiz o da bizim kadar düşünüyor olmalı problemleri.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlamca çelişen sözlerin birlikte kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) II. ve V. E) IV. ve V.


11. “Eserde, üç gün süren sempozyum; sonucunda yapılan konuşmalar yer almaktadır.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Çoğul ekinin gereksiz kullanılması
D) Özne - yüklem uyuşmazlığı
E) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması


12. (I) Bir toplum gelişmişlik ölçüsü anadilidir. (II) Uluslararasındaki kültür bağları dille sağlanıyor. (III) İnsanlar, evrensel dile anadiliyle ulaşabiliyorlar ancak. (IV) Ulusların uygarlık düzeyi ile anadili arasında sıkı bir bağımlılık vardır. (V) Bir toplumu ulus yapan da aslında kan birliği değil; anadilidir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve V. E) I. ve IV.


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Çayınızı soğutmadan içseniz iyi olacak.
B) Bu şarkıyı dinlerken hüzünlenir, dalıp giderdi.
C) Salonun ışıklarını yaktığımızda hırsızı kaçmış olarak bulduk.
D) Belediye binasında, alışılmışın dışında, hareketli bir gün yaşanıyordu.
E) Tam uyuyacaktı ki telefon çalmaya başladı.


14. Sözcüklerin cümle içinde bulunmaları gereken yerde kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Bir haftadır kaybettiğim dönem ödevimi arıyorum.
B) Yazar, çeşitli dergilerde yayımladığı şiirlerini bir araya getirmiş.
C) Çocukların hastalanmasında düzensiz beslenmenin büyük etkisi vardır.
D) Bir süredir televizyon izlemeye vaktimiz olmuyor.
E) Dolaptaki kasetlerden birkaçını da ben almıştım.


15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylemin gereksiz kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu kararların ekonomimize katkıda bulunacağını umut ediyoruz.
B) Ödevini yaparken hiçbirimiz ona yardım etmedik.
C) Marketi babasına devrettiğini ortak bir arkadaşımızdan öğrendim.
D) Yalnızlığı kendine dost edinmiş, kimseyle görüşmüyor.
E) Ben fark etmeden o, bahçe kapısından çıkmıştı bile.


16. “Kendisi mahallemizde, "hayırsever bir insan" diye çağırılır.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) "kendisi" sözcüğü cümleden çıkarılarak
B) "mahallemizde" sözcüğü, "mahallede" şeklinde kullanılarak
C) "diye" sözcüğü "diyerek" şeklinde değiştirilerek.
D) "çağrılır" sözcüğünün yerine "tanınır" sözcüğü getirilerek
E) "bir" sözcüğü cümleden çıkarılarak


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu roman, çok okunulmuş ve çok beğenilmiştir.
B) Son çalışmasını izledim ve çok beğendim.
C) Uyku, dinlenmek için elbette gerekli bir şeydir.
D) Bu işte, başarısız olma ihtimalimiz hiç yoktu.
E) Bu dolaba, dünyanın parasını ödemişti.


18. “Hastalıktan kurtulup da sazı ilk eline aldığında başaramam, bu işi bırakacağım, diye ne kadar ağlamıştı.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C) Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Tamlayan ekinin eksikliği


19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylemin gereksiz kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu konuda bana destek vereceklerini umuyorum.
B) Şimdi size çok istek alan şiirimi okuyacağım.
C) Hastalanmış olmalı ki çocuk sabaha kadar ateşler içerisinde kaldı.
D) Yapacağınız bütün çalışmaları gönülden destekliyorum.
E) Bu konuda bize yardım edecek bir elemana ihtiyacımız var.


20.Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yüklem, yardımcı bileşik eylemdir?
A) Bu maçta da perişan olmuştu.
B) Bu olayı öğrenmeye nasıl da can atıyorsun.
C) Doğduğu o güzelim kenti göresi geldi.
D) Onun için de bir mektup yazıverdi.
E) Onun da derdi, ince hastalıkmış.


21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem yoktur?
A) Kendisine yine rica ederiz.
B) Davranışları, beni çok mutlu kıldı.
C) Üzüntüsünden hasta oldu.
D) Yine bana yardım edecek.
E) Halka açık, herkes katılabilir.


22.Aşağıdakilerden hangisinde bileşik fiil kullanılmıştır?
A) Böyle davranmak sana ne kazandırdı.
B) Olayı hatırlayınca kardeşine açıldı.
C) Böyle düşüncesizce davranamazsın.
D) Olayı bilerek onlardan sakladım.
E) Haberi alır almaz bize gelmiş.

23. "Olmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yardımcı fiil olarak kullanılmamıştır?
A) Bana her zaman yardımcı oluyorsunuz.
B) Göldeki balıklar kirlilikten yok oldu.
C) Seninle tanıştığıma memnun oldum.
D) Haydi, toplanın; gidiyoruz, akşam oldu.
E) Terliyken su içtiği için hasta olmuş.


24. Aşağıdakilerin hangisinde, yeterlik bileşik eyleminin olumsuzu vardır?
A) Gözlerini üzerimden ayırmadı.
B) O kadar söyledim, soruları çözüvermedi.
C) Bu çocuğa düzenli çalışmayı öğretemedim.
D) Çözülmedik soru kalmamıştı testlerde.
E) Annesini aylar sonra görebilmişti.


25. "Olmak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı fiil olarak kullanılmamıştır?
A) İnsan mihnette belli olur.
B) Tanıştığımıza memnun oldum.
C) Umarım bu iş bize sorun olmaz.
D) Dikensiz gül olmaz.
E) Tuz, ekmek hakkı bilmeyen kişi kör olur.


26. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznesi ortak bağımlı-sıralı cümle değildir?
A) Bunları yırtan Nevin değil, Aliye'dir.
B) Köy meydanında toplanır, oyunlar oynardık.
C) Çok ilginç biriydi, sanki büyümüş de küçülmüştü.
D) Benim sözümü dinler, her istediğimi yapar.
E) Acılar bitti, ayrılanlar şimdi geri dönüyor.


27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söz dizimine göre devrik, yapısına göre bileşik, yüklemine göre eylem cümlesidir?
A) O gün, annemle babam sinemaya götürdüler beni.
B) Sinemadan çıkarken Ali Amca gördü bizi.
C) Bu film, mutlaka görmek istediğim bir filmdi. .
D) Ertesi akşam trenle İstanbul'a dönecektim.
E) Sabah erkenden evin kapısı çalındı.


28. "Son çıkan kitabımı okumadınız mı?"

cümlesi; öğelerinin dizilişine göre kurallı, yapısına göre basit cümle; anlamına
I II
göre olumsuz - soru, yüklemine göre de eylem cümlesidir.
III IV V

Yukarıdaki cümleyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.


29. "Yol, Akhisar'a doğru uzadıkça bağları arkamızda bırakıyorduk."

cümlesinde yancümleciğin görevi, aşağıdakilerden hangisindekiyle aynıdır?
A) Köyle bağlantıyı sağlayan, bu patika yoldu.
B) Biz oradan geçerken herkes uykudaydı.
C) Yalan söyleyeni kim sever?
D) Onun her söylediğinde bir anlam vardır.
E) Fazla çay içmek sağlığa zararlıdır.


30.Aşağıdakilerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklıdır?
A) Adamın yaşlı yüreği heyecanla çarpmaya başladı.
B) Aradan geçen onca yıl buhar olup uçmuştu.
C) Genç adam, birden taksi şoförünün omzuna yapıştı.
D) Taksiden inip evin önünde dikildi.
E) Evin her köşesini inceledi, geçmiş günleri düşündü.CEVAPLAR:
1) E 2) B 3) B 4) E 5) D 6) C 7) C 8) D 9) D 10) D
11) A 12) E 13) C 14) A 15) A 16) D 17) D 18) A 19) B 20) A
21) E 22) C 23) D 24) C 25) D 26) E 27) B 28) B 29) B 30) E

 

 


Ekleyen: admin Eklenme: 15.3.2009 00:09:43

 

Yapılan YorumlarYazılmış Yorum Bulunamadı.


Yorum Yap

 Adınız:

 

Verdiğiniz Oy:

 

Yorumunuz:

 
    

Üye Giriş

Kullanıcı Girişi:

 Kullanıcı :
 Şifre:

 
Üye Ol  Şifremi Unuttum

 
 
 

İstatistikler

- > Toplam Program: 1601
- > Toplam Yazı: 1272
- > Dosya Kategorisi: 33
- > Yazı Kategorisi: 49
- > Bugünkü Ziyaretçi: 32193
- > Aktif Ziyaretçi: 2
- > IP No: 54.146.211.105
 
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Planlar.Org | www.planlar.org