Yazı Kategorileri

  * Edebiyat
  * Şiirler
  * Öyküler/Hikayeler
  * Dünyada İlkler
  * Makaleler
  * İlginç Bilgiler
  * Denemeler
  * Deyimler Sözlüğü
  * Atasözleri Sözlüğü
  * Türkçe Dilbilgisi
  * Kompozisyon Örnekleri
  * Bilmeceler
  * Kısa Mesajlar
  * Ninniler
  * Maniler
  * Fıkralar
  * Çeşitli
  * Fen ve Teknoloji Dersi
  * Egitim Üzerine
  * Sosyal Bilgiler
  * Karma
  * Belirli Günler ve Haftalar
  * Ölçme Değerlendirme
  * Hadisler
  * Türkü Hikayeleri
  * Türkü Sözleri
  * Kitap Özetleri
  * İlköğ. 100 Temel Eser
  * Ortaöğ. 100 Temel Eser
  * Tiyatro ve Skeçler
  * Divan Edebiyatı
  * Tanzimat Edebiyatı
  * Servet-i Fünun Edebiyatı
  * Fecr-i Ati Edebiyatı
  * Milli Edebiyat Dönemi
  * Cum. Dönemi Türk Edeb.
  * Türk Halk Edebiyatı
  * İslam Öncesi Türk Edb.
  * Anlam Bilgisi
  * Osmanlı Padişahları
  * Zeka Soruları
  * Matematik Test Soruları
  * Osmanlı Dönemi Olayları
  * ÖSS Soruları
  * Biyografiler & Yazarlar
  * Türkçe Test Soruları
  * Sosyal Blgiler Testleri
  * Fen Teknoloji Testleri
  * Çocuk Masalları
 

 Dosya Kategorileri

  * Test Soruları
  * Görüntülü Materyaller
  * Türkçe
  * Matematik
  * İngilizce
  * Fen ve Teknoloji
  * Sosyal Bilgiler
  * Teknoloji ve Tasarım
  * Ders Notları
  * Dilekçe Örnekleri
  * Etkinlik Örnekleri
  * Egzersiz Planları
  * Hazır Formlar
  * İlk Okuma
  * Kitap Özetleri
  * Kutlama ve Programlar
  * ÖSS Dökümanları
  * SBS Dökümanları
  * Projeler
  * Rehberlik Materyalleri
  * Performans Görevleri
  * Zümre Tutanakları
  * E-Kitap
  * Soru Bankaları
  * Sosyal Kulüpler
  * Sunumlar-Slaytlar
  * OGYE Çalışmaları
  * Tiyatrolar ve Piyesler
  * Toplantı Tutanakları
  * Yıllık Planlar
  * Yönetmelikler
  * Diger
  * Bilg Programları
 
Sakarya Savaşı ve Kazanılan Zaferin Sonuçları
  Sakarya Savaşı ve Kazanılan Zaferin Sonuçları
  1-Savastan Önceki Olaylar: Türk ordusunun Sakarya gerisine çekilerek büyük bir memleket parçasini düsman istilâsina birakmasi halk ve Mecliste fena etki yaratti. Halbuki Baskomutanligin gayesi orduyu yok olmaktan kurtarmak ve geri çekilerek bir cephe kurmakti. Ordunun ve halkin manevî kudreti büyük bir sarsinti geçirmekte idi. Bu vaziyeti önlemek ve halki aydinlatmak icap ediyordu. Çekilis bilhassa Mecliste sert ve çetin münakasalara yol açti. Bu münakasalar sonucunda ortaya atilan fikir su idi: Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor? Su harekâtin elbette bir mesulü vardir. O nerededir? Onu göremiyoruz?  Milletvekilleri, Mustafa Kemal'in ordunun basina gelmesini istiyorlardi. Ordu ve halk O'na güveniyor, bu durumu ancak ordunun basina geçmek suretiyle düzeltecegine inaniyorlardi. Mustafa Kemal, Meclis tarafindan teklif edilen Baskomutanligi kabul etti. Fakat Meclisin bütün yetkilerinin üç ay için kendisine verilmesini istedi. Mustafa Kemal'in bu teklifi Meclisteki muhalifler tarafindan, Millî egemenlik bir kisiye verilemez denilerek reddedilmek istendi. Uzun tartisma ve görüsmeler sonucunda Meclisin bütün yetkisi i,iç aylik bir süre için Mustafa Kemal'e bir akildi. Mustafa Kemal 5 Agustos 1921 tarihinde kabul edilen bir kanunla Baskomutanligi üzerine aldi. Baskomutanin verecegi emirler kanun olacakti.  A-Hazirlik:  Yeni bir meydan savasi için memleketin bütün savas gücü harekete geçirildi ve su isler yapildi :  a)Birçok siniflar silâh altina çagirildi.  b)Güney ve Dogu Cephesindeki kuvvetler, Sakarya'da top?andi. c) Memleket içinde düzenin saglanmasi ve korunmasi için, Istiklâl Mahkemelerinin sayisi artirildi.  Yunanlilara gelince: Eskisehir ve Kütahya Savaslarini büyük bir zafer sayan Yunanlilar, ordumuzu tamamen yok edecek büyük bir saldiriya hazirlaniyordu. O sirada tahta geçen Kral Konstantin'in amaci, artik yalniz Sevr Antlasmasini kabul ettirmek degil, eski Bizans Imparatorlugunu diriltmekti. Bunun için de eli silâh tutan bütün Yunanlilar askere alindilar. Memleketin bütün gelir kaynaklari ordunun emrine verildi. Diger tarafta da Ingiliz Hükümeti, bol para ve malzeme vermek suretiyle Yunan ordusunu takviye ediyordu. KraI Konstantin, Yunan ordulari baskomutanligini üzerine aldi.  Yunanlilar yine araç - gereç ve asker bakimindan bizden üstün durumda bulunuyorlardi. Yunanlilarin elinde bulunan topraklarimiz memleketimizin bayindir ve zengin yerleriydi. Yollari vardi ve ordularini besleyebiliyordu. Yunanlilarin arkalari denizlere ve kuvvetli müttefiklere açikti.  Bizim elimizde bulunan bölgede düzenli yollar yoktu. Memleket fakirdi. Orduyu beslemekte zorluk çekiyorduk. Yabanci hiç bir devletten yardim görmüyorduk. Bütün bunlara karsin Türklerin Yunanlilardan üstün bir tarafi vardi. Ya üzerinde yasadigi bu yurdu savunacak, yahut ölecekti, Ugrunda ölünecek toprak, elimizde kalan son yurt parçasi idi. Bu son yurt parçasini korumak için gögsünü siper eden orduyu hiç bir kuvvet yenemeyecektir.  B-Savastan önce ordularin durumu ve Sakarya Meydan Savasi (23 Agustos- 13 Eylül 1921) :  Türk ordusu dört gruba ayrilmisti. Ayrica Albay Fahrettin komutasinda süvari grubu vardi.  Mustafa Kemal, Ankara'da islerini bitirdikten sonra Fevzi Pasa ile birlikte Polatli'daki cephe karargâhina geldi. Bu sirada attan düserek birkaç kaburga kemigini kirdi. Ankara'da gerekli tedavi yapildiktan sonra hemen cepheye döndü. Savasi sonuna kadar sargilar içinde "Maliköy" de oturdugu yerden yönetti.  Yunan ordulari baskomutani Kral Konstantin, Kütahya'da topladigi Askerî Sûrada Türk ordusunu yok etmek ve Ankara'yi almak kararini vermisti. Yunan kuvvetleri 13 Agustos 1921'de Eskisehir - Seyitgazi hattindan doguya dogru yürüyüse geçtiler. 18 Agustos'a kadar ordumuz ciddî bir savasa girmeden Sakarya'ya dogru çekildi. Bu sirada düsman, sol kanadimizi sarmak maksadiyla Ankara'nin elli kilometre güneyine kadar yaklasmisti. Bu sebeple, 23 Agustos - 13 Eylül arasinda ordunun cephesi batiya iken güneye dönerek cephe degistirdi. Bu vaziyet karsisinda Ankara'da heyecan baslamis, düsman daha fazla ilerledigi takdirde sehrin bosaltilmasi için bütün tedbirler alinmisti. Ankara'nin bosaltilmasi Mecliste görüsülürken, Erzurum Milletvekili Durak Bey söz alarak:Arkadaslar, nereye gidiyoruz? Düsman bizi burada kendisini yenmek için tedbirler düsünürken bulmamalidir dedi.  23 Agustostan itibaren ordumuz düsmanla temasa geçti. Meydan savasi yüz kilometrelik bir cephe üzerinde bütün siddetiyle cereyan ediyordu. Düsman pek çok ugrasmalara ragmen ordumuzu çevirme hareketinde basari kazanamadi. Baskomutan: Hatti müdafaa yoktur, sathi müdafaa vardir. O satih, bütün vatandir. Vatanin her karis topragi vatandasin kaniyla sulanmadikça, terk olunamaz, emri üzerine ordumuz her vatan parçasini karis karis savunuyordu. 10 Eylülde Türk ordusunun giristigi karsi saldiri hareketi, 12 Eylülde Yunan ordusunun kesin yenilgisiyle sonuçlandi. 13 Eylülde Yunan ordusu geri çekilmek zorunda kaldi (I3ak. Harita: 3) .  Ordumuzun takibi sonucunda ise Seyitgazi - Afyon hattina çekildi. Savas 21 gün gece ve gündüz araliksiz devam etmistir. Sakarya Meydan Savasi tarihin en uzun süren meydan savasidir. Sakarya Zaferini Baskomutan su emriyle millete müjdeledi :  Yirmi bir gün ve gece devam eden Sakarya Meydan Muharebesi ordumuzun tam bir zaferiyle son bulmustur.  Mustafa Kemal'in askerî dehasi, Türk ordusunun manevî kudreti ve Tür k milletinin kurtulusa olan inani bu zaferin kazanilmasinda baslica âmil olmustur. Sakarya'dan muzaffer dönen Mustafa Kemal, izlenimlerini söyle özetlemisti. :  Türk Milleti hakikaten büyük millet, hüner ona lâyik kumandan olabilmekte.  Sakarya Zaferi bütün memlekette coskun bir sevinçle kutlandi. Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921'de kabul ettigi bir kanunla Mustafa Kemal'e Müsirlik (Maresallik) rütbesiyle, Gazilik ünvanini verdi.  2-Sakarya Savasinin Sonuçlari: Sakarya Meydan Savasinin, milli dâvamizin gelismesinde büyük etkisi olmustur. Bu zamana kadar Türk kuvveti hakkinda süphe vardi. Sakarya zaferi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ve Ordularinin kudret ve kuvvetini dünyaya bir defa daha tanitmis, Türk Milletinin yok ve tutsak edilemeyecegini anlatmistir.  Maddi ve manevî kuvveti hirpalanmis olan düsmanin zafer umudu ve direnci artik tamamen kirilmisti. Öyle ki Sakarya'dan sonra bir daha Türklere saldirmaya cesaret edememistir.  Bu zafer siyasî alanda da olumlu sonuçlar vermistir. Sovyet Rusya ile, Moskova Antlasmasi esas olmak üzere, 13 Ekim 1921'de Kars Antlasmasi imza edilmistir. Fransa ise Ankara Itilâfnamesini imzalayarak Büyük Millet Meclisi Hükümetini resmen tanimistir.  A-Kars Antlasmasi (13 Ekim 1921)  Moskova Antlasmasina göre Sovyetler Hükümeti, Kafkasya Cumhuriyetleri (Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan) ile aramizda anlasmaya aracilik edecekti. Bu cumhuriyetler Rusya'ya bagli olduklari için Moskova Antlasmasinin imzalanmasindan sonra Sovyetler Hükümetinin araciligiyla, Kafkas Devletleriyle Türkiye arasinda Kars Antlasmasi imzalandi (13 Ekim 1921). Bu antlasma kosullari yönünden Moskova Antlasmasinin aynidir.  B-Ankara Anlasmasi (20 Ekim 1921) :  Fransizlar Birinci Dünya Savasindan sonra Sürt, Urfa, Maras ve Antep çevresini isgal etmisler fakat millî kuvvetlerin direnmesi karsisinda geri çekilmek zorunda kalmislardi. Esasen Fransizlar Birinci Dünya Savasina yalniz anavatanlari için girmislerdi. Almanya ile Versaille (Versay) Antlasmasi imzalanmisti. Fransizlarin baslica amaci bu .antlasma kosullarim uygulamakti. Ingilizler, Fransizlarin Avrupa'daki siyasetini desteklemedigi gibi, Yunanlilari da kendi çikarlari için Türklerle çarpistiriyorlardi. Sevr Antlasmasindan önce, Fransa ile Ankara arasinda, bir mütareke yapildi (30 Mayis 1920) . Bu mütarekenin birtakim siyasî faydalari olmustur. Mütareke için Fransiz Hükümetinin Ankara'ya basvurmasi, Istanbul Hükümetini degil, Millî Hükümeti tanimasi demekti. Büyük Millet Meclisinin ilk diplomatik belgesi budur.  Sakarya Savasindan önce bakanlardan Franklin Bouillon (Franklen Buyyon) u Ankara'ya göndermisti. Franklen Buyyon ile yapilan görüsmeleri bizzat Mustafa Kemal yönetmis ve Franklen Buyyon'a Misaki Millînin kabulünü teklif etmistir. Fakat Franklen Buyyon, Sevr Antlasmasinin mevcut oldugunu,. Misaki Millî'yi tanimaga yetkili olmadigini ileri sürerek teklifi reddetti. Fransizlar, Yunan ileri hareketinin baslayacagini bildiklerinden savasin sonunu bekliyorlardi. Sakarya Savasi sonunda Türk gücü ve Türk dâvasini anlayan Fransiz Hükümeti, Ankara Anlasmasini imzaladi (2ü Ekim 1921) .  Ankara Arilasmasina göre :  1-Bu Anlasmanin imzasiyla Türkiye ve Fransa arasinda savas sona erecekti.  2-Fransizlar Güney Cephesinden kuvvetlerini çekeceklerdi.  3-Iskenderun bölgesi (Hatay) Fransizlarda kalacak, fakat çogunlugu Türk olan bura halki kültür alaninda özgürlügünü koruyacak, Türkçe resmî dil olacakti.  4-Ankara Anlasmasinin 9. maddesine göre: Osmanli Devletinin kurucusu Osman Beyin büyük babasi olan Süleyman Sah'in türbesinin bulundugu "Caber Kalesi" (Türk mezari), Türkiye sinirlarindan 100 km. kadar uzakta, Suriye topraklari içinde olmasina ragmen, orasi Türk topragi sayilmis, burada asker bulundurmak ve bayrak çekmek hakki Türkiye'ye verilmistir.           
 

 


Ekleyen: Admin Eklenme: 7.6.2006

 

Yapılan Yorumlar

 Yazan: Mehmetcan  Oy: 5
  Saolun.
 Yorum Yap

 Adınız:

 

Verdiğiniz Oy:

 

Yorumunuz:

 
    

Üye Giriş

Kullanıcı Girişi:

 Kullanıcı :
 Şifre:

 
Üye Ol  Şifremi Unuttum

 
 
 

İstatistikler

- > Toplam Program: 1601
- > Toplam Yazı: 1272
- > Dosya Kategorisi: 33
- > Yazı Kategorisi: 49
- > Bugünkü Ziyaretçi: 32193
- > Aktif Ziyaretçi: 12
- > IP No: 54.227.68.206
 
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Planlar.Org | www.planlar.org