Yazı Kategorileri

  * Edebiyat
  * Şiirler
  * Öyküler/Hikayeler
  * Dünyada İlkler
  * Makaleler
  * İlginç Bilgiler
  * Denemeler
  * Deyimler Sözlüğü
  * Atasözleri Sözlüğü
  * Türkçe Dilbilgisi
  * Kompozisyon Örnekleri
  * Bilmeceler
  * Kısa Mesajlar
  * Ninniler
  * Maniler
  * Fıkralar
  * Çeşitli
  * Fen ve Teknoloji Dersi
  * Egitim Üzerine
  * Sosyal Bilgiler
  * Karma
  * Belirli Günler ve Haftalar
  * Ölçme Değerlendirme
  * Hadisler
  * Türkü Hikayeleri
  * Türkü Sözleri
  * Kitap Özetleri
  * İlköğ. 100 Temel Eser
  * Ortaöğ. 100 Temel Eser
  * Tiyatro ve Skeçler
  * Divan Edebiyatı
  * Tanzimat Edebiyatı
  * Servet-i Fünun Edebiyatı
  * Fecr-i Ati Edebiyatı
  * Milli Edebiyat Dönemi
  * Cum. Dönemi Türk Edeb.
  * Türk Halk Edebiyatı
  * İslam Öncesi Türk Edb.
  * Anlam Bilgisi
  * Osmanlı Padişahları
  * Zeka Soruları
  * Matematik Test Soruları
  * Osmanlı Dönemi Olayları
  * ÖSS Soruları
  * Biyografiler & Yazarlar
  * Türkçe Test Soruları
  * Sosyal Blgiler Testleri
  * Fen Teknoloji Testleri
  * Çocuk Masalları
 

 Dosya Kategorileri

  * Test Soruları
  * Görüntülü Materyaller
  * Türkçe
  * Matematik
  * İngilizce
  * Fen ve Teknoloji
  * Sosyal Bilgiler
  * Teknoloji ve Tasarım
  * Ders Notları
  * Dilekçe Örnekleri
  * Etkinlik Örnekleri
  * Egzersiz Planları
  * Hazır Formlar
  * İlk Okuma
  * Kitap Özetleri
  * Kutlama ve Programlar
  * ÖSS Dökümanları
  * SBS Dökümanları
  * Projeler
  * Rehberlik Materyalleri
  * Performans Görevleri
  * Zümre Tutanakları
  * E-Kitap
  * Soru Bankaları
  * Sosyal Kulüpler
  * Sunumlar-Slaytlar
  * OGYE Çalışmaları
  * Tiyatrolar ve Piyesler
  * Toplantı Tutanakları
  * Yıllık Planlar
  * Yönetmelikler
  * Diger
  * Bilg Programları
 
1923-1940 Arasında Cumhuriyet Dönemi Roman ve Hikaye
  1923-1940 Arasında Cumhuriyet Dönemi Roman ve Hikaye
  1923- 1940 yılları arasında roman ve öykü dalında Ürün veren yazarlara bakıldığında, bunların çoğunluğunun, "önceki dönemlerden bu döneme geçen yazarlar" olduğu görülür. Bu yazarların kimi, Cumhuriyet döneminde de kendi döneminin sanat anlayışını sürdürmüşler. Milli Edebiyat döneminde adlarını duyuran yazarlardan bazıları da olgun Ürünlerini Cumhuriyet döneminde vermişlerdir. Bu nedenle onları Cumhuriyet döneminin ilk yıllarının yazarları olarak değerlendirebiliriz.

Doğu-Batı ikileminin, bireysel sorunların ve yer yer ruh çözümcülüğünün bu dönemde edebiyatta -sıkça- kendini gösterdiğine tanık oluyoruz. Kimi yapıtlarda ise öyküleme. betimleme ve çözümlemelerin bir arada verildiğini görüyoruz.

Cumhuriyet dönemi romanlarını incelediğimizde, ilk yılların roman yazarları olarak adları geçenlerden Yakup Kadri ve Halide Edip. öykülerini Cumhuriyet öncesi yıllarda yayınlamışlardır. Bu iki yazarımızla birlikte değerlendirdiğimiz Reşat Nuri Güntekin. Cumhuriyet döneminde dört öykü kitabı yayımlamıştır. Öncelikle -Reşat Nuri Güntekin olmak üzere- bu üç yazarımız bilinçli olarak "köye ve Anadolu’ya" açılmışlardır. Özellikle 1930'dan sonra -romana nazaran- gelişmenin öykü yönünde olduğu görülmektedir.

Cumhuriyetin ilk kuşak edebiyatında -önemle- göz ardı edilemeyecek bir nokta var: Özellikle 1925 yılından sonra "Takrir-i Sükün Kanunu" ile özgürlüklerin kısıtlanması. edebiyatı da olumsuz yönde etkilemiştir. Bu etkileniş sonucunda duygusal, acıklı olaylar üzerine kurulmuş, rastlantılarla gelişen, zengin-yoksul, iyi-kötü gibi kalıplaşmış konulara yer veren yapıtlar oluşturulmuştur.

Sosyal konular giderek ağırlık kazanırken bireysel konulara ilgi azalmıştır. Bu dönemde, Anadolu'daki sosyal sorunlar cumhuriyetin ilanıyla başlayan toplumsal değişimler, batılılaşma, köy ve kasaba yaşamı, Türk tarihi ve bireylerin psikolojik bunalımları işlenen başlıca konulardır. Bütün bu konular gerçekçi bir anlayışla ele alınmıştır. Romantik duyarlılıkla ele alınan konular önemli yer tutmaz. Şiirde olduğu gibi hikaye ve romanda da sade bir dil ve açık bir anlatım kullanılır.

Yeni bir tür olarak roman ve hikaye, edebiyatımıza Tanzimat'tan sonra girmiştir. Cumhuriyet döneminin yazarları, belli bir gelişmeyi sağlamış olan hikaye ve romanı daha da geliştirmek için çabalamışlardır.

Bu dönemde roman türü gelişmesini sürdürürken, konular da bireysellikten, toplumsallığa doğru açılmaya başlandı. Toplumsal ve kültürel farklılaşmalar, ülke ve toplum sorunları dönemin en çok ele alınan konulan oldular.

Cumhuriyet dönemi roman yazarlarını, toplumdaki yapılanmaya bağlı olarak iki yönlü ince­lemek doğrudur. Bazı yazarlar, Milli Edebiyat Akımı'nın etkisiyle halka yönelen bir anlayışla eserler verirler. Bazıları ise eski ve yeni çatışmasının yarattığı sorunları ele alarak ayrı bir çizgi izlerler.

Kurtuluş Savaşı, bu dönem romanlarında önemli bir yer tutar. Yakup Kadri, eserlerinde Türk toplumundaki kuşaklar arası değişimi işler. Reşat Nuri, toplumsal konuları ve aşkı ele alır. Halide Edip, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki kadının kimlik arayışını anlatır. Peyami Safa,ruhsal bunalımları, yanlış batılılaşma anlayışını romanlarında verir. Cumhuriyet öncesi yaşamı yansıtan romanlarıyla Abdülhak Şinasi ilgi çeker.

Toplumsal değişimin getirdiği koşulların bilincinde olan bazı yazarlar da eski-yeni çatışma­sını ele alırlar. Memduh Şevket Esendal, Sabahattin Ali, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Mithat Cemal Kuntay gibi yazarlar eserlerinde sosyal değişikliklere bağlı olarak eski ile yeninin bir tür karşılaştırmasını yaparlar.

Bu dönemde bireysel konulardan toplumsal konulara geçilmiştir. Bu bağlamda köy ve ka­saba yaşamı, bu çevrelerin insanlarının çelişkileri, çıkmazları ele alınır. Tarihi konuların yanlış batılılaşma çabasının psikolojik bunalımların işlenmesine devam edilir.

Milli Edebiyat Akımı döneminde Ömer Seyfettin, Refik Halit, Memduh Şevket hikayeleriyle bu türün edebiyatımızdaki yerini sağlamlaştırırlar.

Kurtuluş Savaşı yıllarından sonra batı edebiyatından yapılan çeviriler, cumhuriyetin getirdiği sosyal değişimler, eğitim alanındaki gelişmeler, hızla artan bir okur kitlesi yaratır. Hikaye de şiir gibi, bu dönemde en çok kullanılan edebi türdür. Hikaye yazarları ülke ve toplum gerçeklerine eğilmeye başlar. Bu dönemde, özellikle küçük hikaye türü büyük gelişme gösterir. Hikayeler genellikle bir olaya dayandırılır."Serim, düğüm, çözüm" planına uygun ürünler verilir.

Yakup Kadri ve Halide Edip'in hikayeleri Cumhuriyetten önce yayımlanmıştır. Reşat Nuri'nin hikayeleri 1927- 1930 yılları arasında basılmıştır. Bu hikayelerde, realist anlayışa uygun insan-yer ilişkisini ele alan yaşanmış olaylar tercih edilir.

1925'ten sonra, Memduh Şevket döneminin klasik hikaye anlayışına pek uymayan bir anlatım tekniğiyle önemli bir isim haline gelir. Dönemin hikayelerinde kullanılan ortak dil, toplumun anla­yabileceği sadeliktedir.

Bunlardan başka, 1923'ten sonra eserler veren hikayecilerimizden bazıları şunlardır: Selahattin Enis. Osman Cemal Kaygılı. Aka Gündüz. Ercüment Ekrem Talu. Kenan Hulisi Koray. Sadri Ertem. Nahit Sırrı. Bekir Sıtkı Kunt. Sabahattin Ali. Ümran Nazif Yiğitler. Samet Ağaoğlu. Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı). Sait Faik Abasıyanık vb.

Bu dönem roman ve hikayelerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Yazarların çoğu Anadolu'ya yönelmiş. Anadolu insanını ve coğrafyasını işlemişlerdir. Anadolu gerçeği, bütün yönleriyle ele alınmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kurtuluş Savaşı ve bu savaşın ortaya çıkardığı toplumsal gerçekler, Türk tarihi ve Atatürk ile ilgili konular öne çıkarılmıştır, insan psikolojisini ele alan eserler de bu dönemde önemli bir yer tutar.
 

 


Ekleyen: xsena Eklenme: 13.1.2009 17:19:18

 

Yapılan Yorumlar

 Yazan: gzdme  Oy: 1
  daha ayrntılı ve maddeli şekilde anlaşılır isterdim  

 Yazan: furkan  Oy: 1
  aradığım şeyi bulamadım
 

 Yazan: KaRaSiMSeK  Oy: 1
  YAV HEPSUNDE BU VAR
 

 Yazan: lazym de?il  Oy: 1
  be?enmedim çünkü istedi?im ?eyi bulamadym üzgünüm  

 Yazan: yuıyı  Oy: 5
  süperrrr  Yorum Yap

 Adınız:

 

Verdiğiniz Oy:

 

Yorumunuz:

 
    

Üye Giriş

Kullanıcı Girişi:

 Kullanıcı :
 Şifre:

 
Üye Ol  Şifremi Unuttum

 
 
 

İstatistikler

- > Toplam Program: 1601
- > Toplam Yazı: 1272
- > Dosya Kategorisi: 33
- > Yazı Kategorisi: 49
- > Bugünkü Ziyaretçi: 32193
- > Aktif Ziyaretçi: 12
- > IP No: 54.167.23.178
 
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Planlar.Org | www.planlar.org