Yazı Kategorileri

  * Edebiyat
  * Şiirler
  * Öyküler/Hikayeler
  * Dünyada İlkler
  * Makaleler
  * İlginç Bilgiler
  * Denemeler
  * Deyimler Sözlüğü
  * Atasözleri Sözlüğü
  * Türkçe Dilbilgisi
  * Kompozisyon Örnekleri
  * Bilmeceler
  * Kısa Mesajlar
  * Ninniler
  * Maniler
  * Fıkralar
  * Çeşitli
  * Fen ve Teknoloji Dersi
  * Egitim Üzerine
  * Sosyal Bilgiler
  * Karma
  * Belirli Günler ve Haftalar
  * Ölçme Değerlendirme
  * Hadisler
  * Türkü Hikayeleri
  * Türkü Sözleri
  * Kitap Özetleri
  * İlköğ. 100 Temel Eser
  * Ortaöğ. 100 Temel Eser
  * Tiyatro ve Skeçler
  * Divan Edebiyatı
  * Tanzimat Edebiyatı
  * Servet-i Fünun Edebiyatı
  * Fecr-i Ati Edebiyatı
  * Milli Edebiyat Dönemi
  * Cum. Dönemi Türk Edeb.
  * Türk Halk Edebiyatı
  * İslam Öncesi Türk Edb.
  * Anlam Bilgisi
  * Osmanlı Padişahları
  * Zeka Soruları
  * Matematik Test Soruları
  * Osmanlı Dönemi Olayları
  * ÖSS Soruları
  * Biyografiler & Yazarlar
  * Türkçe Test Soruları
  * Sosyal Blgiler Testleri
  * Fen Teknoloji Testleri
  * Çocuk Masalları
 

 Dosya Kategorileri

  * Test Soruları
  * Görüntülü Materyaller
  * Türkçe
  * Matematik
  * İngilizce
  * Fen ve Teknoloji
  * Sosyal Bilgiler
  * Teknoloji ve Tasarım
  * Ders Notları
  * Dilekçe Örnekleri
  * Etkinlik Örnekleri
  * Egzersiz Planları
  * Hazır Formlar
  * İlk Okuma
  * Kitap Özetleri
  * Kutlama ve Programlar
  * ÖSS Dökümanları
  * SBS Dökümanları
  * Projeler
  * Rehberlik Materyalleri
  * Performans Görevleri
  * Zümre Tutanakları
  * E-Kitap
  * Soru Bankaları
  * Sosyal Kulüpler
  * Sunumlar-Slaytlar
  * OGYE Çalışmaları
  * Tiyatrolar ve Piyesler
  * Toplantı Tutanakları
  * Yıllık Planlar
  * Yönetmelikler
  * Diger
  * Bilg Programları
 
Deli Dumrul Hikayesi
  Deli Dumrul Hikayesi
 
Güçlü Oğuz arasında Duha Kocaoğlu Deli Dumrul adında bir er yaşardı.Kuru bir ırmağın üzerine köprü yaptırmış,geçenden otuzüç akçe, geçmeyenden döve döve kırk akçe alırdı."Benden daha deli ve güçlü bir yiğit var mıdır? Varsa çıksın, dövüşelim; yiğitliğim Rum ve Şam'a dek bilinsin" diye düşünürdü. Günlerden bir gün köprüsünün yakınına bir bölük oba kondu. İçlerinden biri hastalanmış, Allah'ın buyruğuyla ölmüştü. Kimisi oğul, kimisi kardeş diye ağlıyor, ağıtlar yakıyordu. Deli Dumrul dört nala erişti ve sordu; "Bre ne ağlıyorsunuz, köprümün yanında bu gürültü nedir?" "Hanım" dediler, "bir yiğidimiz öldü, ona ağlıyoruz."
Deli Dumrul sordu.-
"Bre yiğidinizi kim öldürdü?"
"Allah Teâlâ'dan buyruk geldi, al kanatlı Azrail,
yiğidin canını aldı" dediler.
Deli Dumrul şaşırdı:
"Bre Azrail de kimdir, nasıl alır insanın canını" dedi,
"ey Kadir Allahım, birliğinin hakkı için Azrail'i
göster bana, göster ki, onunla dövüşeyim,
güzel yiğidin canını kurtarayım, bir daha da
kimsenin ölümüne neden olmasın."
Dumrul'un sözleri, Kadir Teâlâ'ya hoş gelmedi. Azrail'e buyurdu.- "Delinin gözüne görün, benzini sarart, canını hırıldatarak al."
Deli Dumrul kırk yiğitle yiyip içmedeyken, Azrail
ansızın göründü. Gelişini ne kapıcı görebilmişti
ne çavuş. Dumrul, ansızın karşısına
çıkan Azrail'i görünce gözleri görmez,
elleri tutmaz oldu. Dünya gözüne
karanlık göründü. Görelim Azrail'e ne söyledi:
Ne heybetli bir yaşlısın sen -Kapıcılar görmedi Çavuşlar tanımadı Gören gözüm görmez Tutan elim tutmaz oldu

Canım ürperdi
Altın kadehim yere düştü
Ağzım buz
Kemiklerim tuz oldu
Bre aksakallı
Fersiz gözlü ihtiyar
Bre ne heybetlisin sen söyle bana
Elimden bir kaza erişecek sana
Dumrul'un sözleri, Azrail'in hiddetlenmesine neden oldu. Görelim ne söyledi:
Bre deli fersiz gözlerimi niçin beğenmiyorsun
Güzel gözlü kızların, gelinlerin canlarını çok almışım
Ağarmış sakalımı neden beğenmiyorsun
Kara sakallı, ak sakallı nice yiğitlerin canlarım almışım
Bu yüzden ağarmıştır sakalım
Bre deli
Böbürlenip dururdun Azrail elime geçse
öldüreceğim, yiğidi elinden kurtaracağım derdin
Şimdi senin canını almaya geldim
Verir misin yoksa benimle cenk mi edersin
Deli Dumrul,
"Bre" dedi, "al kanatlı Azrail sen misin?"
"Evet, benim" dedi Azrail.
"Bu güzel yiğitlerin canını sen mi alıyorsun?" diye
sordu Dumrul.
"Evet, ben alıyorum" dedi Azrail.
"Bre Azrail" dedi Dumrul, "ben
isterdim ki, seninle dar bir yerde
karşılaşayım da öldüreyim. Böylece
güzel yiğitlerin canlarını kurtarayım."
Kara öz kılıcını sıyırdı kınından,
bir hamle yaptı. Azrail güvercine
dönüşerek pencereye kondu.
Adem irisi Deli Dumrul güldü.
"Yiğitlerim" dedi keyifli keyifli, "Azrail'i
öyle korkuttum ki, geniş kapıyı bırakıp
dar bacadan zor kaçtı. Madem, elimde
bir güvercin olup uçtu, Onu bırakır mıyım,
doğana aldırmayınca."
Kalkarak atına bindi, doğanını omzuna
aldı, ardına düştü. Birkaç güvercin
öldürdü. Dönüp evine geliyordu ki,
Azrail atına göründü, ürküttü.
Ürken at, Dumrul'u kaldırıp yere
vurdu. Kara başı bunaldı Dumrulun, Azrail,
ak göğsüne çökünce, hırıldamaya
başladı, görelim ne söyledi:

Bre Azrail aman
Allah'ın birliğine olmaz güman
Seni böyle bilmezdim
Can aldığını duymazdım
Bizim tepesi büyük yüce dağlarımız var
O dağlarımızda bağlarımız var
O bağlarda kara salkımlı üzüm yetişir
Üzümü sıkarlar şarabı var
O şaraptan içince sarhoş olunur
Şaraplıydım görmedim
Ne söyledim bilmedim
Usanmadım beylikten
Yiğitliğe doymadım
Alma canımı bağışla
Bre Azrail medet
Azrail,
"Bre bana ne yalvarırsın" dedi, "Allah'a
yakar. Bu işler benimle başlayıp benimle bitmez.
Ben de emir kuluyum."
"Peki" dedi Dumrul, "can veren de can
alan da Allah mıdır?"
"Evet, odur" dedi Azrail.
"Peki sen ne işler, Hak Teâlâ ile
aramıza girersin. Çık aradan, Allah'la
söyleşeyim" dedi Dumrul.
Görelim hanım Deli burada
ne söylemiş:
Ululardan ulusun Kimse bilmez nicesin Güzel Tanrı
Niceleri seni gökte arar yerde diler Oysa sen müminlerin gönlündesin Daim duran Cebbar Tanrı Baki kalan Settar Tanrı Alacaksan canımı sen al Azrail'e bırakma
Allah Teâlâ'ya, Dumrul'un sözleri hoş geldi;
seslendi:
"Madem kulum birliğimi bildi ve
şükür kıldı, ey Azrail, can yerine
can bulursa azat olsun, onunkini bağışlarım."
Azrail, Deli Dumrul'a döndü: "Bre Deli Dumrul, can yerine can bulursan, canın azâd olacak, Allah'ın takdiri böyle oldu."
Dumrul,
"Ben nasıl can bulayım?" dedi,
"benim, ak pürçekli anam, ak sakallı babam var
sadece, gel gidelim
belki biri derdimden anlar, kurtulurum."
Dumrul, babasına geldi, elini öptü, görelim ne söyledi:

Ak sakallı, azizim, canım babam
Bilir misin neler oldu
Kötü söz söyledim
Hak Teâlâ'ya hoş gelmedi
Göfctefci al kanatlı Azrail'e buyurdu
Uçarak geldi
Ak göğsüme pençesini bastırarak
Hırıldatıp tatlı canımı alır oldu
Senden can isterim canıma karşılık
İzzetli babam verir misin
Verip de beni kurtarır mısın
Yoksa "Oğul oğul\" diye yanar mısın
Babası Dumrul'u dinledikten sonra görelim ne söyledi:
Oğul oğul ey oğul
Canımın parıltısı oğul
Doğunca dokuz erkek deveyi kurban verdiğim oğul
Altın pencereli otağımın kabzası oğul
Kızımın, gelinimin çiçeği oğul
Karşıda yatan kara dağım gerek ise
Gelsin Azrail'in yaylası olsun
Soğuk soğuk pınarlarım gerek ise
içme olsun
Tavla tavla atlarım gerek ise
Binek olsun
Katar katar develerim gerek ise
Yük taşıyıcı olsun
Ağülardaki ak koyunum gerek ise
Kara mutfakta şöleni olsun
Akçe, gümüş altın gerek ise
Harçlığı olsun
Hayat tatlı, can izzetli
Canımı veremem
Anana git
O benden daha aziz, sevgi doludur
Deli Dumrul, babasından yüz bulamayınca doğruca annesine gitti, görelim neler söyledi:
Ana ana canım ana
Bilir misin neler oldu
Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçarak geldi
Ak göğsüme çökerek
Canımı almak istedi
Babamdan istedim can vermedi
Senden dilerim ana
Canından geçer misin benim için
Yoksa, "Oğul oğull" diye yanar mısın
Acı tırnağınla ak yüzünü yırtar mısın
Kargı gibi kara saçnı yolar mısın

Anası, görelim ne söylemiş:
Oğul oğul ey oğul
Dokuz ay içimde taşıdığım
On ay deyince dünya yüzüne getirdiğim oğul
Dolma beşiklerde belediğim
Dolu dolu ak südümü emzirdiğim oğul
Ak burçlu kalelerde tutulaydın
Azgın dinli kafire tutsak olaydın
Altın akçenin gücüyle seni kurtaraydım oğul
Yaman bir yere varmışsın varamam
Dünya tatlı, can aziz
Veremem böylece bil
Anasından da yüz bulamayınca Deli Dumrul, Azrail'e yakardı:
Bre Azrail aman
Allah'ın birliğine olmaz güman
Azrail dedi:
"Daha ne aman dilersin.
Ak sakallı babandan yüz bulmadın, ak
purçekli anandan fayda görmedin, gayri sana
can verecek kim vardır?
Dumrul'un gözleri parladı:
"Hasretlim var" dedi.
Azrail
"Hasretlin kimdir?" diye sordu.
Deli Dumrul,
"Helâlliğim, eşim" dedi, "iki oğlum var ondan,
izin verirsen, bir de onunla konuşmak istiyorum."
Azrail'in izniyle Dumrul, bu kez helâllisinin yanına
geldi, görelim ne söyledi:
Bilir misin neler oldu
Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçarak geldi
Ak göğsüme çökerek
Tatlı canımı alır oldu
Babamdan diledim can vermedi
Anamdan istedim can vermedi
Dünya tatlı, hayat güzel, dediler
Yüce dağlarım yaylağın olsun
Soğuk sularım içmen olsun
Koç atlarım bineğin
Altın pencereli otağım gölgen olsun
Katar katar develerim yüklerini taşısın
Ağıllardaki ak koyunlarım şölenin olsun
Gözün kimi tutar
Gönlün kimi severse
Ona var sen
Çocuklarını öksüz bırakma

Dumrul'un sözlerini şaşkınlıkla dinleyen helâllisi görelim neler söyledi:
Ne dersin, ne söylersin
Göz açınca gördüğüm
Gönül verip sevdiğim
Koç yiğidim
Tatlı damağınla öpüştüğüm
Bir yastığa baş koyduğum
Karşı yatan kara dağları
Neylerim ben, senden sonra
Yayla değil bana mezar olsun
Soğuk sularını içer olsam kanım olsun
Harcar isem altın akçeni kefenim olsun
Tavla tavla koç atına biner isem tabutum olsun
Senden sonra bir yiğidi sever olsam
Alaca yılan olup beni soksun
Senin nâmert anan baban
Ne var ki bir canda
Sana bağışlamamışlar
Yedinci, sekizinci gök şahit olsun
Kudretli Allah şahit olsun
Canım sana feda olsun

Eşi için canından vazgeçtiğini gören Azrail, kadının ruhunu almaya geldi. Lâkin Deli Dumrul, helâllisine kıyamadı, Allah Teâlâ'ya yakardı, görelim neler söyledi:
Yücelerden yücesin
Kimse bilmez nicesin
Güzel Tanrı
Cahil kullar gökte arayıp yerde ister
Oysa sen inanmışların yüreğindesin
Daim duran Cebbar Tanrı
Yüce yolların üstüne
Vakıflar kuşatayım senin için
Alınca ikimizin canını birlikte al
Bırakırsan birlikte bırak
Keremi sonsuz Tanrı
Deli Dumrul'un sözleri, Allah Teâlâ'ya hoş geldi. Azrail'e, Dumrul'un anasının babasının ruhlarını almasını buyurdu-, "Onları ise bağışladım, yüzkırk sene ömür verdim."
Azrail, Dumrul'la eşini bırakıp, ebeveynine giderek, Hak Teâlâ'nın emrini yerine getirdi.

Deli Dumrul, helâlliğiyle yüzkırk sene mutlu bir ömür sürdü.
Dedem Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı, destan koştu, deyiş söyledi:
"Bu hikâye Deli Dumrul'un olsun, benden sonra alıp ozanlar anlatsın, dilden dile gezinsin, açık alınlı gönlü yüce erenler dinlesin" dedi.
Hak Teâlâ'ya yakarayım hanım: Başı yüce, kara dağların yıkılmasın. Gölgeli, yaşlı ağacın kurumasın. Çağıldayan, coşkun suyun kurumasın. Kudret sahibi Allah, seni kimselere muhtaç etmesin. Ak alnında beş kelime dua kıldık, makbul olsun. Arıtsın, temizlesin günahlarını, sizi adı güzel Muhammed'e bağışlasın.

 

 


Ekleyen: xsena Eklenme: 12.2.2009 19:20:07

 

Yapılan Yorumlar

 Yazan: efe çolakoğlu  Oy: 5
  çok güzel yazılımız var bunda çok iyi oldu teşekkürler...  

 Yazan: zafer  Oy: 3
  annesine babasına laf söyleyen hayırlı evlatlar kaç taneniz anne babası için canını verir lafla değil gerçekten...  

 Yazan: beyza  Oy: 5
  yine ne fayda gelirse insanın sewdiginden gelirmişşş aynı burda da oldugu gibi  

 Yazan: beyazıt  Oy: 5
  bnm için canını vermeyen anne babadan ne hyr gelir bana, bu arda tşkür ederim yardımcı oldunuz  

 Yazan: isimsiz  Oy: 5
  anneniz ve banızlamı birlikte olmak istersiniz yoksa sevdiğinizlemi  

 Yazan: Piştt  Oy: 3
  Çok iyiymiş süper ödevimin hepsini yaptım
 

 Yazan: büşra  Oy: 3
  daha kısasaı yok muu
 

 Yazan: mehmetmustafa  Oy: 5
  allah dunyayı sevgi üzerine yrattı  

 Yazan: gs  Oy: 1
  çok uzun kısa lzım  

 Yazan: emine  Oy: 5
  çok uzun yaaaaa  

 Yazan: kodadıs  Oy: 4
  iyi ama bana daha kısa gereklii :)  

 Yazan: Sinem  Oy: 1
  ya ödevım varr buda cokuzun yazamamkiiiii daha kısa yokmu insanın okuyası bıle gelmıyoo  

 Yazan: serserim  Oy: 5
  çok süper ama anneden babadan böyle birşey beklemezdim yazık.....  

 Yazan: selçuk  Oy: 5
  daha bu kadar yazıya uzun diyenler niye ödev yapıyosunuz boşuna yapmayın sizden hiç bişey olmaz  

 Yazan: tek geldim tek giderim....  Oy: 5
  güzel bir hikaye deli dumrulll  

 Yazan: sanat sever  Oy: 5
  harika birşey bence sırf ödev için değil bilgi olarakta okumak anlamak gerek arkadaşlar  

 Yazan: tuytu  Oy: 5
  ana duygusu ne bilen varmı
 

 Yazan: isyancı  Oy: 4
  bu çok güzel bir hikaye yalnız kasaltılmışı olsa daha iyi olur  

 Yazan: Murat  Oy: 5
  seksi olan nedir mehmet bey siz ya bu hikayeyi okumadınız yada kendinizi tatmin etmekle meşgulsunuz galiba!...
 

 Yazan: hasret  Oy: 2
  ne kadar uzun bu ya ama teşekkür ödevime yardımcı oldu  

 Yazan: adı lazım değil  Oy: 4
  çok uzunmuş bana daha kısaları lazım ama hikaye süper yine de teşekürler..  

 Yazan: İmmeri  Oy: 2
  Aptalca yorumlar yapmayın,gayet güzel.  

 Yazan: gamze  Oy: 5
  hikaye süper devlerimi yaptım çok sağolun THANK YOU BYE BYE K.İ.B.  

 Yazan: hüseyin  Oy: 5
  cok güzel afaerim
 

 Yazan: eren hgdh  Oy: 5
  çok güzel [okumadım o yuzden]  

 Yazan: hüseyin  Oy: 5
  çok güzel anlayanlar için  

 Yazan: KAR  Oy: 5
  SENSEYE CEVAP OLARAK O DA BİR MELEK NİYE KONUŞMASIN  

 Yazan: serkan  Oy: 5
  gerçekten çok acıklı bir ikaye ewet azrail nasıl konuşur diyen arkadaş rabbim isterse herşeye gücü yetr şükürler olsun allahıma
 

 Yazan: ismail  Oy: 5
  çok güzel bir hikaye anlayana çok şey düşündürür okuyan bilir herkez eşinin kıymatini bilsin  

 Yazan: betül  Oy: 3
  çok ama çok uzun yaa bn bunu yazamamki..  

 Yazan: sensey  Oy: 1
  azrail ile nasil konuşuo  

 Yazan: ali osman  Oy: 1
  nası uzun ya
 

 Yazan: hüseyin ahmet ocaklı  Oy: 5
  çok güzel bir hikaye.ödevime yardımcı oldu
 

 Yazan: MEHMEY  Oy: 4
  COK SEKSİ  Yorum Yap

 Adınız:

 

Verdiğiniz Oy:

 

Yorumunuz:

 
    

Üye Giriş

Kullanıcı Girişi:

 Kullanıcı :
 Şifre:

 
Üye Ol  Şifremi Unuttum

 
 
 

İstatistikler

- > Toplam Program: 1601
- > Toplam Yazı: 1272
- > Dosya Kategorisi: 33
- > Yazı Kategorisi: 49
- > Bugünkü Ziyaretçi: 32193
- > Aktif Ziyaretçi: 11
- > IP No: 54.91.11.11
 
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Planlar.Org | www.planlar.org